Centrul SITe – arhitectura, patrimoniu cultural și design

Centrul SITe - arhitectura, patrimoniu cultural și design

Adresa juridică

MD-2009, Republica Moldova
Chișinău, str. Sfatul Țării 4
Tel./Fax: +373 (22) 23-87-55
e-mail:
http://www.sit.md

Proiecte Web

Centrul Istoric al Chișinăului
Organizație necomercială, neguvernamentală, independentă, constituită in formă organizațională ca instituție obștească ce iși desfasoară activitate in Republica Moldova, cit și in alte țări, prin filialele sale. Asociația obștească Centrul SITe iși propune drept scop reflectatrea aspectelor istorico-teoretice și sociale ale urbanismului, arhitecturii si designului in domeniul proiectarii si construcției.

Activitatea Centrului este organizată de membri fondatori ai organizației in frunte cu directorul executiv, architect – Boris Gangal.


Domeniile esențiale pentru activitate:

  1. Arhitectura – elaborarea documentației de proiect pentru construcția, reconstrucția și renovarea obiectivelor civile, de cult și industriale, rezolvarea problemelor urbanistice, cit și activitate teoretico-știintifică in domeniul arhitecturii.
  2. Patrimoniu cultural – studii si proiectare in domeniul restaurării, reconstrucției și valorificării monumentelor istorice in țară.
  3. Design – lucrări de design-proiect pentru amenajarea spațiului in interior și exteriorul obiectivelor noi construite și in cele existente.

Activitate de tip general:

  • studierea și aplicarea noilor tehnologii și materiale de construcție, reconstrucția și consolidarea obiectivelor existente;
  • desfășurarea activitații editoriale, inclusiv și prin mijloace proprii;
  • popularizarea programelor de arhitectură și a proceselor de construcție prin atragerea mijloacelor de comunicare in masă, inclusiv publicații specializate;
  • organizare de expozitii foto și proiecte, seminare și conferințe tematice la nivel local cit și internațional.